aquaMonia A103

De aquaMonia heeft een hoge nauwkeurigheid tussen de 0,01 … 4 ppm NH4+
Er wordt gebruik gemaakt van een semi-permeabel membraan
Het systeem kan zowel autonoom werken of manueel bediend worden

De aquaMonia A103 is ontworpen voor het opsporen van verontreiniging van oppervlaktewater met lage concentraties ammonium en daarnaast voor  het beheersen van de concentratie ervan in zowel zoet als zout water ten bate van viskwekerijen.

Deze meter is geoptimaliseerd voor het met grote nauwkeurigheid bepalen van concentraties onder de o,1 ppm. Het systeem is toegespitst op oppervlaktewater, rivieren, viskwekerijen, putten e.d. met een lage turbiditeit en zeer geschikt voor de drinkwaterindustrie.

De aquaMonia A103 combineert een selectieve elektrode voor NH4+ met een semi-permeabel membraan dat contact tussen de elektrode en het monster verhindert, waardoor beïnvloeding geëlimineerd wordt.