Coli bacterie meting

Hydraulisch- en vloeistoffen-managementsysteem.
Thermostatische meetkamer waarin de incubatie en de meting van het monster optisch wordt uitgevoerd.
Multi-λ optiek meetsysteem.

 

De E.Coli en totale Colibacterie parameters zijn belangrijke indicatoren voor het bepalen van het mogelijke (her)gebruik van water.

De aquaBio is speciaal ontworpen voor het bepalen van de Escherichia coli en colibacteriën in water, waardoor het een optimaal instrument is voor het toezicht op water.

Het meetsysteem maakt gebruik van een reagens ontwikkeld door Adasa (Colilert-18®). De Colibacteriën gebruiken het β-galactosidase om ONGP te genereren, welke detecteerbaar is door zijn gele kleur. Daarnaast wordt er MUG gevormd, welke fluoriserend is. De bepaling van E. Coli en het totaal aan Colibacteriën is gebaseerd op de correlatie die bestaat tussen de bacterie concentratie en de tijd die nodig is voor de verkleuring en/of fluorescentie.

De gevoeligheid van het systeem staat detectie toe tot een concentratie van 108 NMP na 3 uur.
De onafhankelijkheid tussen de verschillende monsters wordt verzekerd door het adequaat hydrolisch- en mechanisch managen van het systeem, waardoor contaminatie ontweken wordt.