Stof-in-rookgas meting

Industriële rookgassen worden aan strenge richtlijnen onderworpen wanneer het gaat om stofemissie waarden. Het continu monitoren van de (fijn)stof uitstoot is hierdoor een verplichting. Bij het succesvol meten van rookgassen is vochtverzadiging van het gas bepalend of de meting in situ of na onttrekking uit de schoorsteen kan plaats vinden.
De StackGuard is een continu stof monitor welke zowel in aspiratie ringpijp opstelling (System) voor zeer natte gassen als in situ voor droge zeer hete gassen kan worden toegepast.