Industrieën > Verkeer en milieu

APT levert robuuste oplossingen voor het continue meten van:

  • Luchtkwaliteit in verkeerstunnels;
  • Stofconcentratiemeting in productiehallen;
  • Stofemissie bij verbrandingsinstallaties met natte gas-wassing;
  • Procesbewaking van Scrubbers aan boord van schepen.