Mobiele deeltjesteller voor water en olie

Deeltjesteller

  • Meting direct uit reservoir of drukhoudende leiding
  • Zeer lage onderhoudsbehoefte
  • Intiutieve software voor analyse van meetdata

De PCSS Fluid Lite is een mobile deeltjesteller voor de kwaliteitsbewaking van drinkwater maar ook voor vloeistoffen in chemische en farmaceutische processen, het testen van filtratie-units en het controleren van viskeuze vloeistoffen en oliën. 16 vrij definieerbare deeltjesgrootte klassen kunnen worden ingesteld.

Specificatie
Display:Grafisch display;
Meet methode:Continu cyclisch, met instelbaar interval 1 .. 99 min;
Back rinsing:Software command;
Data per cyclus:Datum, tijd, monster nummer,
 ┗━━16 vrij programmeerbare deeltjesgrootte klassen;
Stroomvoorziening:12 VDC
Software:Evaluatie software “Protrend“
Standaards:ISO4406(91/99), NAS1638, GB593086, GJB42087, GJB420A96, GJB420B, GOST 1721671, SAEA6D, SAE749D, SAEAS4059D, SAEAS4059E
 ┗━━of 16 vrij te definiëren grootte-klassen
Laagste meetvolume:10 ml.
Spoel / meet volume:10 ml – 1000 ml.
Inlaat druk:Atmosferisch tot 10 bar (optioneel 315 bar).
Omgevingstemperatuur:5–40°C
Medium temperatuur0–70°C
Aansluitingen:Minimess (M16 x 3);
 ┗━━6 mm Ermeto (L)
Afmetingen (h x w x d):280 x 130 x 270 mm;
meetbereik is afhankelijk van de sensorkeuze
Model LDS 30/30
Flow rate [ml/min]20
Measuring range [µm]1µm – 140µm
Cell dimensions [µm]300 x 300
Max. Conc./ml120.000
Model LDS 45/50
Flow rate [ml/min]30
Measuring range [µm]4µm – 100µm
Cell dimensions [µm]450 x 500
Max. Conc./ml60.000
Model LDS 1/1
Flow rate [ml/min]50
Measuring range [µm]5µm – 500µm
Cell dimensions [µm]1.000 x 1.000
Max. Conc./ml4.000

De PCSS-fluid lite wordt gebruikt voor het tellen van deeltjes in vloeistoffen uit drukleidingen en uit flessen.
Het aantal deeltjes wordt weergegeven, opgeslagen en verzonden naar een computer in 16 grootte-klassen.
De lasersensor LDS 45/50 wordt gebruikt voor het meten van verontreiniging van oliën, diesel en kerosine.
Voor de meting in water (drinkwater, vloeistoffen in de farmaceutische en chemische industrie) is een LDS 30/30 verkrijgbaar. Concentraties tot 200.000 p/ml zijn dan mogelijk.
De sensor LDS 1/1 wordt gebruikt voor het bewaken van reinigingsbaden. De sensor kan met een hoger stroomvolume worden gebruikt.
Kenmerken van de LDS-sensor zijn hoge reduceerbaarheid en goede resolutie.
De geïntegreerde dubbele zuigerpomp werkt onafhankelijk van inlaatdruk en viscositeit.
De deeltjesteller PCSS-fluid lite kan bemonsteren uit laboratoriumflessen, tanksystemen en drukleidingen

Evaluatiesoftware "Protrend":
De USB-poort wordt gebruikt voor het parametreren van de apparaten.
Bovendien kunt u met de evaluatiesoftware "Protrend" één enkel apparaat bedienen.
De evaluatiesoftware maakt enkele en periodieke metingen mogelijk. Daarnaast is het mogelijk om afzonderlijke metingen en tijdcurven als resultaat weer te geven.
De gemeten gegevens worden online weergegeven en kunnen later uit het datageheugen worden opgehaald.
Een Excel-sjabloon is beschikbaar voor het exporteren van de gegevens.

Toepassingsgebieden
Bewaken van vervuiling van vloeistoffen (monsters uit fles of drukleidingen); testen van diesel en kerosine; transmissievloeistoffen.
Het meetapparaat is geschikt voor online metingen, voor metingen in het laboratorium en vanwege het compacte ontwerp ook geschikt voor mobiel gebruik op locatie.