StackGuard

Stofemissiemeting

  • Zeer preciese en stabiele meting
  • Automatische nulpunt en span aanpassing
  • Simpele kontrole en kalibratie met vaste-stof referentie
  • Minimale kosten voor onderhoud en verbruiksmiddelen

Monitoren van stofconcentratie in hete gassen De StackGuard bewaakt continu de lichtintensiteit van een geëxtraheerd gasmonster. De laserlichtbron zorgt voor een zeer hoge gevoeligheid tot op µg/m³-niveau. Vervuiling van de optische componenten wordt adequaat voorkomen door het ingenieurs toepassen gefilterde spoellucht. Een kalibratiecontrole kan snel en eenvoudig uitgevoerd worden met behulp van een controlestaaf.

Instrument data
MeetprincipeStrooilicht
Nominal bereik0 .. 100 PLA (Polystyrol-Latex-Aerosols)
Schaalbereik0..0.05 PLA tot 0..100 PLA
Resolutie0.0002 PLA
BeschermingIP65
Bemonsteringsdebiet25 .. 50 l/min
Voeding25 W (basic version)
Gewichtca. 8.4 kg (basic verson)
Sample temperaturemax. +170°C
Sample pressuremax. ±3'000 Pa (±30 mbar)
InterfacesProfibus DP (optional)
Connections2 x 0/4 .. 20 mA, max. 600 ohms
 ┗━━2 x relais contacts max. 250 VAC, max. 4 A
 ┗━━digital in-/outputs max. 5 V
Omgevingstemperatuur-20 .. +50° C
Vochtigheid0 .. 99% rel. humidity, not condensing

De StackGuard meet de stofconcentratie op basis van strooilicht-intensiteit.

Het is een beproefde meetsysteem voor extreme toepassingen waarbij continue monitoring van kleine concentraties in droge of natte en hete gassen noodzakelijk is.

Meet conform EN 15267-1 (2009), EN 15267-2 (2009), EN 15267-3 (2008), EN 14181 (2015)