Toepassingen > Flow-cytometry

Flowcytometrie biedt u een snelle methode voor microbiologische routineanalyses. De meting geeft inzicht in de 'finger-print' van de microbiële flora in een watermonster en het verloop hiervan in de tijd.

Het testen van de microbiële kwaliteit van drinkwater is een zeer belangrijk onderdeel van drinkwatermonitoring. Microbiële besmetting kan namelijk een onmiddellijk gevaar voor de gezondheid vormen.

De hedendaagse microbiologische routineanalyse van drinkwater is veelal nog gebaseerd op de groei van kiemen op petrischalen om zichtbare kolonies te vormen ((Heterotrophic Plate Count (HPC) of  heterotroof kiemgetal ). De eerste resultaten van deze methode zijn echter pas na drie dagen beschikbaar en slechts een klein, variabel aandeel (ongeveer 0,01 - 1%) van de werkelijk aanwezige microbiële ziektekiemen wordt gedetecteerd.

Flowcytometrie biedt u snelle, eenvoudige en in de praktijk geteste methode voor microbiologische routineanalyses. Hiermee kan > 99% van de micro-organismen (bacteriën, schimmels, algen) in het water worden opgespoord en geteld, ongeacht of ze al dan niet kunnen worden gekweekt. Naast het bepalen van de totale cel-telling (TCC), biedt deze methode ook het onderscheid tussen 'grote' (HNA) en 'kleine' (LNA) cellen en hun verhouding (HNA / TCC) evenals de bepaling van de 'finger-print' van de microbiële flora in een watermonster. Deze methode is gestandaardiseerd en gevalideerd en is aanbevolen door het Zwitserse ministerie van Volksgezondheid (BAG) en de Zwitserse vereniging van gas- en waterindustrie (SVGW).

Met onze automatische flowcytometer kunt u snel en precies de microbiologische toestand van uw water bepalen en uw water continu en automatisch controleren. Onze SIGRIST flowcytometer is speciaal ontworpen voor stationair en mobiel online gebruik bij de behandeling en distributie van drinkwater.