Industrieën > Verkeer en milieu > Scheepvaart

Olie-in-water meting

Grote hoeveelheden oliehoudend afvalwater worden gegenereerd op tankers (FPSO's, FSO's), vrachtschepen (containerschip, bulker) enz. Deze omvatten waswater voor scrubbers, ballastwater, bilgewater en reinigingswater. Voordat het mag worden geloosd, moet dit water voldoen aan de wettelijke eisen. Dit geldt ook voor de olieconcentratie in water, die moet worden gemonitord met behulp van een «Scrubber Wash Water Monitor» of een «Oil Discharge Monitoring Equipment (ODME)».

De resolutie MEPC.259 (68) vereist een continue bewaking en registratie van het waswater bij gebruik van een scrubber (uitlaatgasreinigingssysteem). Dit omvat de bepaling van de volgende parameters:

    PAK als een maat voor schadelijke oliecomponenten (koolwaterstoffen),
    Troebelheid als een maat voor het deeltjesgehalte,
    pH-waarde als maat voor de zuurgraad,
    Temperatuur.

Ballastwatertanks zijn nodig om de nodige stabiliteit te waarborgen wanneer de schepen worden gelost of gedeeltelijk worden geladen. Deze tanks zijn gevuld met het zogenaamde ballastwater, dit kan zee-, zoet of brak water zijn. Volgens de IMO-normen moet bevuild ballastwater worden behandeld voordat het in het milieu wordt geloosd. Deze waterbehandeling kan zowel aan boord als aan wal worden uitgevoerd.

In het ruim wordt oliehoudend afvalwater gegenereerd in de machinekamer, ook wel ruimwater genoemd. De samenstelling van het bilgewater kan sterk variëren en is nauwelijks voorspelbaar. Het kan onder andere brandstof- en olieresten (smeerolie, hydraulische olie) bevatten die het lenswater verontreinigen door lekken. Het bilgewater wordt verzameld in tanks en behandeld voordat het in het milieu wordt geloosd.

Wanneer de ladingtanks van olietankers worden schoongemaakt, worden olieresten opgeslagen in sloptanks samen met het reinigingswater. In deze tank worden olie en reinigingswater gescheiden op basis van hun verschillende dichtheden. Olieresten die in de sloptank drijven, worden slop genoemd. De geleverde hoeveelheid slop is van groot belang in de laadhavens.

SIGRIST Olie-In-Water monitoren voldoen aan de IMO-standaard MEPC.259 (68) resp. MEPC.107 (49) en garanderen veilige en continue meting. Dit zorgt ervoor dat procesfouten in een vroeg stadium worden gedetecteerd en/of milieuvervuiling wordt vermeden.