Toepassingen > Absorptiemeter

Absorptiemeting detecteert vervuilingen zoals gesuspendeerde vaste stoffen, opgeloste organische koolstof, humusstoffen, bacteriën enz.

Het meeteenheid in Hazen wordt vaak gebruikt als een indicator voor de mate van verontreiniging.

Als resultaat van deze continue absorptiemeting, kan de waterkwaliteit nauwkeurig worden bewaakt. Afhankelijk van de verontreiniging kan de waterbehandeling worden geregeld.